Hyundai H-1

Hyundai H-1

Hyundai H-1 II рестайлинг 2 (2017)

Hyundai H-1 II рестайлинг (с 2015 по 2018)

Hyundai H-1 II (с 2007 по 2015)

Hyundai H-1 I рестайлинг (с 2004 по 2007)

Hyundai H-1 I (с 1997 по 2004)