FAW Bestune B70

FAW Bestune B70

FAW Bestune B70 I (с 2020 по 2023)